Pogodnost

Opcija “Pogodnost”

Pogodnost

Ova opcija obuhvata uslugu preuzimanja i predaje vozila i detaljno sadrži:

  • Uslugu preuzimanja i predaje klijentovog vozila na lokaciji koju odredi klijent u okviru definisanog radijusa (zavisno od specifičnosti dilera)
  • Vozilo klijenta je preuzeto i predato u dogovoreno vrijeme na lokaciji koju bira klijent (u okviru definisanog radijusa)
  • Obavještavanje klijenta o trenutnom statusu servisa vozila
  • Poziv nakon servisa da bi se ispitalo zadovoljstvo klijenta nakon servisa i ponudila mogućnost razjašnjenja bilo kakvih otvorenih pitanja

Ova opcija ispunjava maksimalne zahtjeve klijenta i utiče na klijentovu dnevnu rutinu samo u neophodnoj mjeri. Klijentovo vozilo se preuzima i predaje na lokaciji klijenta u skladu sa prethodno postignutim dogovorom. Tokom servisa, klijent se obavještava o progresu i potvrđuje se vrijeme predaje vozila.

Objašnjenja fakture, izvršenih stavki rada i sva pitanja mogu biti razjašnjena telefonom ili na lokaciji, u konsultaciji sa klijentom.

Nakon izvršenja usluge, klijent se kontaktira telefonom (Poziv nakon servisa) dan nakon servisa radi upita o zadovoljstvu uslugom i razjašnjenja bilo kakvih otvorenih pitanja.