Lašva komerc d.o.o. Nova Bila
lasva-komerc@tel.net.ba +387/30/707-481

Certificiranje vozila – atesti

Zakonom je propisano da motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode, prepravljaju ili popravljaju u većoj mjeri ili su im oštećeni sklopovi i uređaji značajni za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama prije puštanja u promet, moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju usklađenosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u BiH i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat).

Lašva Komerc je ovlašteno ispitno tijelo, ovlašteno od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH za obavljanje stručnih i tehničkih poslova pri provođenju ispitivanja i certificiranja vozila, te obavlja ispitivanja u postupku certifikacije vozila za sljedeće grupe poslova:

– Verifikacija brojeva na motoru i ramu vozila

– Ukucavanje brojeva na motor ili ram vozila

– Zamjena motora istog tipa

– Zamjena motora drugog tipa iz komplanarnog proizvodnog programa istog proizvođača

– Zamjena motora drugog tipa iz proizvodnog programa drugog proizvođača

– Zamjena karoserije/rama vozila

– Remont motora

– Rekonstrukcija putničkog vozila

iz putničkog u: teretno, mali autobus, kombinirano vozilo… (manje prepravke),

iz putničkog u: furgon-hladnjaču, gril vozilo, pogrebno vozilo… (veće prepravke)

– Rekonstrukcija teretnog vozila

iz teretnog u: putničko vozilo (manja prepravka),

iz specijalnog teretnog u: specijalno teretno furgon-hladnjaču, specijalno gril vozilo, pogrebno vozilo… (veće prepravke)

– Prepravka tovarnog sanduka teretnog vozila

iz otvorenog u otvoreno sa/bez dizalice (promjena geometrijskih karakteristika tovarnog  sanduka),

iz otvorenog u otvoreno sa mogućnošću samoistovara,

iz otvorenog u zatvoreno,

iz zatvorenog u otvoreno,

iz otvorenog /zatvorenog u tegljača,

iz tegljača u otvoreno/zatvoreno,

iz otvorenog/zatvorenog ili bez nadgradnje u specijalno teretno automobil: cisternu, za prijevoz stoke, za prijevoz drveta, stakla, betonska mješalica, ambulanta, za prijevoz oštećenih  i neoštećenih vozila…

iz otvorenog/zatvorenog ili bez nadgradnje u specijalno vozilo automobil: čistač ulica,perač ulica, čistač slivnika, za odvoz smeća, vatrogasni, radionicu, čistač snijega…

iz otvorenog/zatvorenog ili bez nadgradnje u vozilo sa brzo izmjenjivim tovarnim sandukom

– Sastavljanje vozila iz standardnih tvorničkih dijelova istog proizvođača

– Sastavljanje vozila iz standardnih tvorničkih dijelova različitog proizvođača

– Ispitivanje vozila za prijevoz opasnih tvari – ADR

– Utvrđivanje tehničkih karakteristika

nepotpuni podaci u pratećoj pravnoj dokumentaciji,

netočni podaci u pratećoj pravnoj dokumentaciji

– Ugradnja sustava dvojnih/pomoćnih komandi

– Izrada novih konstrukcija: tipa prikolice/poluprikolice

– Pregled vozila (vučnih I priključnih) u svrhu dobijanja CEMT certifikata

– Pregled vozila za prijevoz specijalnih tereta (novac, dragocjenosti i slično)

– Pregled vozila sa pogonom na altenativna goriva (LPG,CNG,..)