Lašva komerc d.o.o. Nova Bila
lasva-komerc@tel.net.ba +387/30/707-481

Homologacija vozila

Homologacija vozila je ispitivanje i utvrđivanje usklađenosti vozila te je mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji.

Vozila koja se uvoze ili serijski proizvode u BiH moraju biti homologacijski provjerena, odnosno homologirana, prije uvoznog carinjenja i stavljanja na tržište. Dakle, svako vozilo i njegova pripadajuća dokumentacija prije uvoznog carinjenja podvrgavaju se homologacijskom pregledu.

U Lašva Komercu vršimo postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila sa propisima koji se odnose na tip odnosno kategoriju vozila – homologacija pojedinačnog vozila. Ona je obvezna za nova i polovna vozila koje dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.

Za sve dodatne informacije obratite nam se direktno u Lašva Komerc-ovoj stanici za tehnički pregled ili na mail adresu:               homologacija@lasva-komerc.com