Lašva-Komerc d.o.o.
lasva-komerc@tel.net.ba +387/30/707-481

Baždarenje i popravka tahografa

Lašva Komerc je i ovlašteni laboratorij za popravku i baždarenje digitalnih i analognih tahografa.