U našoj stanici za tehnički pregled dostupne su vam usluge -
Baždarenja i popravke tahografa Certificiranja vozila Homologacije vozila Tehničkog pregleda vozila

Tehnički pregled vozila

Ovisno o Vašim potrebama, obavljamo:
– Redovni tehnički pregled vozila
– Vanredni tehnički pregled vozila
– Periodični tehnički pregled vozila
– Očitavanje broja motora
– Pregled o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta vozila

Homologacija vozila

U Lašva Komercu vršimo postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila sa propisima koji se odnose na tip odnosno kategoriju vozila – homologacija pojedinačnog vozila. Ona je obvezna za nova i polovna vozila koje dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.

Baždarenje i popravka tahografa

Lašva-Komerc doo je ovlašteni laboratorij za popravku i baždarenje digitalnih i analognih tahografa.
Svaki tahografski uređaj potrebno je kalibrirati (baždariti):
• svake dvije godine (periodično)
• pri svakoj promjeni parametara vezanih uz tahograf
• pri instalaciji novog tahografskog uređaja (potrebna je i aktivacija)

Certificiranje vozila – atesti

Lašva Komerc je ovlašteno ispitno tijelo, ovlašteno od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH za obavljanje stručnih i tehničkih poslova pri provođenju ispitivanja i certificiranja vozila, te obavlja ispitivanja u postupku certifikacije vozila.

 

Tehnički pregled

Lašva Komerc doo
Mercedes-Benz Partner

Donje Putićevo bb
72276 Nova Bila
Bosna i Hercegovina

+387 30 707 524
lasva-komerc@tel.net.ba

Kako nas pronaći?

Lokacija